Amader Gram Lyrics

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,

থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর৷

পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,

এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই৷

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,

আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইয়াছে প্রাণ৷

মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘি,

চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি৷

আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,

মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন৷

সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে,

পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে৷

Amader Gram Lyrics

Amader choto gaye choto choto ghor

Thaki setha shobe mile nahi keho por

Parar shokol chele mora bhai bhai

Ek sathe kheli ar pathshalay jai

Amader choto gram mayer shoman

Alo diye, bayu diye bachaiyachhe pran

Math bhora dhan tar jal bhora dighi

Chder kiron lege kore jhikimiki

Am gach, jam gach, bash jhar jeno

Mile mishe ache ora attiyo heno

Shokale sonar rovi pub dike othe

Pakhi dake, bayu boye, nana ful fote

Share This Post

Scroll to Top
Scroll to Top